logo_top.png
sklep.png
Percepcyjne zorientowanie badania nad sztuką
31.10.2018
grafika

Call for records
Tytuł: Percepcyjnie zorientowane badania nad sztuką
Rodzaj: audiowizualna monografia naukowa
Redakcja: dr Łukasz Kędziora oraz prof. ASP, dr hab. Dorota Folga-Januszewska
Wydawnictwo: Muzeum Okręgowe w Toruniu
Finansowanie: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Idea
Z przyjemnością ogłaszamy nabór abstraktów do monografii pt. Percepcyjnie zorientowane badania nad sztuką. Multimedialny charakter publikacji wynika zarówno z jej tematyki, jak i formy. Będzie to jedna z pierwszych pozycji na polskim rynku wydawniczym w całości poświęcona badaniu sztuki za pomocą metod eksperymentalnych. Chodzi o taki rodzaj analiz obiektów artystycznych, w których wykorzystywane są okulografia, analiza sygnału EEG, analiza statystyczna, kwestionariusze psychologiczne, szeroko pojęte badania nad mózgiem itp. Istotne dla planowanego „tomu” będą także głosy tych, którzy w swoich interpretacjach posługują się wynikami przeprowadzonych już badań, a zatem korzystają z dorobku fizjologii widzenia, neuroestetyki, neuromuzeologii lub neurohistorii sztuki. Trudno także wyobrazić sobie dyskusje na temat percepcji sztuki bez udziału artystów, których projekty często bazują na sprzęcie do bio- i neuro-feedbacku (art & science). Redaktorzy planowanego „tomu” nie wprowadzają ograniczeń co do rodzaju opisywanych dzieł sztuki oraz ich chronologii.

Forma
Publikacja będzie miała formę wizualnej monografii, czyli zbioru nagrań wideo (15-20 min.) dwojakiego rodzaju: rejestrowani będą autorzy prezentujący swoje artykuły naukowe oraz uznani badacze sztuki zaproszeni do wywiadów, którzy w swych analizach korzystają z metod eksperymentalnych. Zebrane artykuły zostaną zrecenzowane i opublikowane na zasadzie otwartego dostępu do treści naukowych (również na ogólnodostępnych portalach prezentujących materiały wideo). Wszystkie nagrania zostaną opatrzone anglojęzycznymi napisami. Do przesyłania abstraktów oraz bibliografii potencjalnych artykułów (nagrań) zapraszamy osoby zainteresowane wskazaną powyżej tematyką, w szczególności: artystów, historyków sztuki, kuratorów, muzeologów, kulturoznawców, neuroestetyków, architektów, konserwatorów.

Realizacja nagrań
W trosce o jednolity charakter i wysoką jakość techniczną publikacji, jej redaktorzy będą realizować nagrania zakwalifikowanych do publikacji tekstów. Terminy i miejsca nagrań będą ustalane indywidualnie z autorami. Istnieje możliwość włączenia do filmów materiałów pomocniczych, takich jak prezentacje, fotografie, nagrania. Zakwalifikowani do projektu twórcy będą mogli wykonać nagranie samodzielnie, o ile będzie ono miało charakter artystyczny.

Info
Termin nadsyłania abstraktów: do 19 listopada 2018
Ogłoszenie wyników naboru: 26 listopada 2018
Termin realizacji nagrań: ustalany indywidualnie.
Formularz zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/2dEqvUsDNpvkHJUI3
Kontakt: , +48 696-687-496
Przyjmujemy propozycje tekstów w języku polskim i angielskim.

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ