logo_top.png
sklep.png
Zajęcia muzaelne dla uczniów szkół średnich
11.10.2017
grafika

Ratusz Staromiejski

http://www.muzeum.torun.pl/strona-21-ratusz_staromiejski.html

 

1. Ratusz – jego rola i funkcje

Funkcje pomieszczeń handlowych – ławy chlebowe, kramy, budy, sukiennice, waga miejska; magazyny; funkcje administracyjne – siedziba Rady Miejskiej, pisarza, kancelarii oraz ławy sądowniczej; pomieszczenia reprezentacyjne – Sala Wielka i Sala Królewska; więzienie, archiwum, zbrojownia – praca z planami Ratusza.

Warsztaty teatralne: scenki teatralne w ławie chlebowej i w sali sądowej.

 

2. Królowie polscy w Toruniu

Sala Królewska, Sala Mieszczańska z galerią portretu mieszczańskiego XVI–XVIII w.

W Sali Królewskiej uczniowie zapoznają się z historią pocztu królewskiego, analizują wybrane portrety, słuchają opowieści o ważnych wizytach królów polskich w Toruniu.

Warsztaty teatralne: w Sali Królewskiej odbywa się inscenizacja uroczystości koronacji,
z wykorzystaniem kopii strojów koronacyjnych i insygniów. W Sali Mieszczańskiej natomiast dzieci i młodzież mogą wziąć udział w inscenizacji balu wydanego na cześć króla. Uczniowie przebrani w dawne stroje uczą się dworskiego tańca – pawany.

 

3. Rzemiosło w dawnym Toruniu

Wystawa Dawny Toruń. Historia i rzemiosło artystyczne 1233–1793

Organizacja, funkcje i obyczaje cechowe; cechy zdunów, garncarzy i murarzy; cechy spożywcze; cechy trudniące się obróbką metali i drewna; cechy złotników, malarzy
i rzeźbiarzy.

 

4. Sądownictwo w dawnym Toruniu

Sala Sądowa

Podczas spotkania uczestnicy poznają architekturę i wystrój Sali Sądowej. Wysłuchają opowieści o dawnym sądownictwie toruńskim – o przebiegu rozprawy i karach wymierzanych winnym. Uzupełnieniem pogadanki będzie udział uczestników spotkania w warsztacie teatralnym, podczas którego, w oparciu o teksty źródłowe, odegrany zostanie dawny proces sądowy.

 

5. Jak ubierali się mieszczanie w dawnych wiekach?

Wystawa Galeria sztuki gotyckiej

Opowieść o strojach z dawnych epok. Poznanie tkanin wykorzystywanych w czasach średniowiecza, zwyczajów związanych z ubiorem i mody dawnych elegantek. Wykorzystanie źródeł ikonograficznych – obrazów w Galerii Sztuki Gotyckiej – do poznania poszczególnych części stroju. Omówienie ich i przebieranie uczestników spotkania w kopie strojów historycznych.

 

6. Dzieje Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie

Wystawy: Dawny Toruń. Historia i rzemiosło artystyczne 1233–1793; Galeria malarstwa polskiego od połowy XVIII w. do pocz. XX w.

Początki zakonów rycerskich w Ziemi Świętej, ich organizacja i funkcje; sprowadzenie Krzyżaków przez Konrada Mazowieckiego; podbój Prus i budowa państwa; wojny z Litwą
i Polską, II pokój toruński.

Warsztaty teatralne: odtworzenie momentu podpisania pokoju na podstawie opisów Jana Długosza i wizji Mariana Jaroczyńskiego; praca ze źródłami historycznymi.

 

7. Skarb ze Skrwilna

Wystawy: Skarb ze Skrwilna, Złotnictwo świeckie polskie i obce

Pogadanka z pokazem na temat kostiumologii i rzemiosła artystycznego z przełomu XVI
i XVII w.

Warsztaty teatralne: obyczaje biesiadne szlacheckiej Polski.

 

8. Colloquium Charitativum – Przyjacielska Rozmowa

Sala Mieszczańska

Zajęcia odbywają się w Sali Mieszczańskiej, w której miała miejsce w 1645 r. ekumeniczna debata teologów katolickich, luterańskich i kalwińskich.

Młodzież po zajęciach w szkole na temat reformacji i kontrreformacji prowadzi dyskusję (metoda debaty oksfordzkiej) na temat podstawowych prawd wiary trzech wyznań chrześcijańskich.

 

9. Popatrz na obraz – analiza dzieła sztuki

Wystawa Galeria malarstwa polskiego od połowy XVIII w. do pocz. XX w.

Kompozycja, perspektywa, linia, barwa, światłocień, czyli umiejętność rozumienia języka sztuki. Ćwiczenia opisu i analizy dzieła sztuki.

 

10. Ciche życie przedmiotów – zajęcia o martwej naturze

Wystawa Galeria malarstwa polskiego od połowy XVIII w. do pocz. XX w.

Zwiedzanie galerii i wyszukiwanie martwych natur. Analiza obrazów. Pokaz multimedialny
o martwej naturze na przestrzeni wieków.

Warsztaty plastyczne: układanie i malowanie kompozycji martwej natury.

 

11. Tajemnice galerii ratuszowej

Wystawa Galeria malarstwa polskiego od połowy XVIII w. do pocz. XX w.

Ćwiczenie umiejętności obserwacji i opisu dzieła sztuki.

Warsztaty plastyczne w grupach.

 

12. Blask gotyckich ksiąg

Wystawa Galeria sztuki gotyckiej

Zajęcia rozpoczyna pokaz multimedialny prezentujący kolejne etapy powstawania średniowiecznej księgi.

Warsztaty plastyczne: uczniowie poznają warsztat pisarski i malarski, zdobywają umiejętności zestawiania barwników, używania złota, „komponowania” karty księgi itp. Własnoręcznie zdobią jedną stronę.

 

13. Tajemnice tablic gotyckich

Wystawa Galeria sztuki gotyckiej

Zajęcia rozpoczynają się od pokazu multimedialnego na temat gotyckiego malarstwa na deskach. Następnie uczestnicy oglądają obrazy.

Warsztaty plastyczne: każdy uczestnik otrzymuje zagruntowaną deskę. Kopiuje wybrany fragment obrazu z galerii, po czym przygotowanymi przez siebie temperami żółtkowymi maluje swój obraz.

 

14. Sztuka późnego średniowiecza

Wystawa Galeria sztuki gotyckiej

Gotyckie rzeźby i poliptyki, malarstwo tablicowe, witraże; piętnastowieczna religijność, kult świętych, obrzędy, misteria.

 

15. Polskie malarstwo historyczne

Wystawa Galeria malarstwa polskiego od połowy XVIII w. do pocz. XX w., sala audiowizualna

Najważniejsze zjawiska, twórcy (wykład z pokazem multimedialnym oraz zajęcia na wystawie).

 

16. Sztuka Młodej Polski

Wystawa Galeria malarstwa polskiego od połowy XVIII w. do pocz. XX w.,sala audiowizualna

Pojęcie, zakres chronologiczny, najważniejsze zjawiska i twórcy (wykład z pokazem multimedialnym oraz zajęcia na wystawie).

 

17. Sztuka polska w dwudziestoleciu międzywojennym

Wystawa Galeria malarstwa polskiego od połowy XVIII w. do pocz. XX w., sala audiowizualna

Prezentacja różnych prądów, grup, manifestów (wykład z pokazem multimedialnym oraz zajęcia na wystawie).

 

18. Sztuka nowożytna w Toruniu

Ratusz Staromiejski, sala audiowizualna, Stare Miasto

Manieryzm i barok: Kamienica pod Gwiazdą, Pałac Dąmbskich; barokowe wyposażenie kościołów: św. św. Janów, NMP, Świętego Ducha, św. Jakuba; nowożytne budowle toruńskie na rysunkach J. F. Steinera.

 

19. Co to jest muzeum?

Co to jest muzeum? Rodzaje muzeów i ich podstawowe zadania.

Kim jest muzealnik? Poszukiwaczem, lekarzem zabytków, badaczem-detektywem, twórcą wystaw, nauczycielem muzealnym.

Praca z drukiem edukacyjnym oraz licznymi pomocami dydaktycznymi.

 

20. Święta Katarzyna wróżby rozpoczyna

Zajęcia na temat zwyczajów związanych z dniem św. Katarzyny i św. Andrzeja oraz
tradycji przygotowywania od 25 listopada ciasta na bożonarodzeniowe pierniki. Wspólna zabawa połączona z degustacją toruńskich katarzynek, opowieściami o piernikach i wróżbami listopadowymi.

 

21. Gra edukacyjna – Muzealni tropiciele

Zajęcia, prowadzone w trzy- lub czteroosobowych grupach, odbywają się na terenie Ratusza Staromiejskiego, Muzeum Historii Torunia (Dom Eskenów), Domu Mikołaja Kopernika, Kamienicy pod Gwiazdą, w kościołach i na uliczkach Starego Miasta.

Gra polega na rozwiązywaniu różnorodnych zadań, pracy z planami poszczególnych obiektów bądź miasta, na odszukiwaniu obiektów, rysowaniu ich, układaniu puzzli itp.

 

22. Rodzina Mikołaja Kopernika – drzewo genealogiczne

Wystawa czasowa Mikołaj Kopernik, Piwnica Gdańska

Opowieść o rodzinie Mikołaja Kopernika. Mała scenka teatralna: rodzina wielkiego astronoma.

 

23. Nicolaus Copernicus Thorunensis Terrae motor, Solis Caelique statorMikołaj Kopernik torunianin ruszył Ziemię, zatrzymał Słońce i niebo

Prezentacja losów słynnego astronoma w oparciu o wystawę czasową Mikołaj Kopernik. Dzieciństwo i studia, wszechstronna działalność na polu Kościoła, medycyny, prawa, finansów i astronomii.

 

24. Koga bez tajemnic

Zajęcia odbywają się na ekspozycji muzealnej Dawny Toruń. Historia i rzemiosło artystyczne 1233–1793 (Ratusz, parter) oraz przy drewnianej kodze – hanzeatyckim statku handlowym stojącym na dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego.

Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób nawigowano po Morzu Bałtyckim w XIV wieku, usłyszą historie o katastrofach morskich. Zapoznają się z budową kogi (praca ze słowniczkiem żeglarskim) oraz sprawdzą, jakie towary przewozili kupcy toruńscy w XIV wieku.

Warsztaty zakończą się załadunkiem beczek, pak i worków na statek.

 

25. W kantorze kupca

Zajęcia odbywają się na ekspozycji muzealnej Dawny Toruń. Historia i rzemiosło artystyczne 1233–1793 (Ratusz, parter) przy zaaranżowanym kantorze kupca hanzeatyckiego oraz przy drewnianej kodze – statku handlowym stojącym na dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego.

Uczestnicy będą się przebierać w stroje historyczne (kupców, marynarzy, szyprów). Zaznajomią się z pracą toruńskiego kupca należącego do Hanzy: z dawnymi mapami, morskimi trasami handlowymi, z towarami będącymi w kantorze, sposobem pakowania towarów, formami płatności, systemem kantorów.

Warsztaty zakończą się załadunkiem beczek, pak i worków na statek.

 

Dom Mikołaja Kopernika

http://www.muzeum.torun.pl/strona-24-dom_mikolaja_kopernika.html

 

Z powodu remontu i rearanżacji wystawy oddział Dom Mikołaja Kopernika będzie zamknięty przez cały rok szkolny 2017/2018. Zajęcia edukacyjne na temat Mikołaja Kopernika odbywać się będą przy wystawie czasowej Mikołaj Kopernik w Ratuszu Staromiejskim (Piwnica Gdańska).

 

Kamienica pod Gwiazdą

http://www.muzeum.torun.pl/strona-30-kamienica_pod_gwiazda.html

 

26. Świat Orientu

Uczestnicy poznają jeden z najbardziej egzotycznych krajów świata – Japonię, poprzez opowieść o tym fascynującym kraju, a także poprzez zaprezentowanie tradycyjnego stroju – kimona. Na zakończenie spotkania wszyscy biorą udział w tradycyjnej japońskiej ceremonii herbacianej.

 

27. Kimono – rzecz do noszenia

W trakcie spotkania uczestnicy dowiedzą się, czym jest kimono, jak się je zakłada i jakie funkcje pełni. Pogadanka z pokazem uzupełniona zostanie o wiadomości na temat rodzaju kimon, motywów zdobniczych występujących na tkaninach oraz elementów ubioru uzupełniających tradycyjny strój japoński, takich jak: pas obi i buty geta.

 

28. Tajemniczy świat samurajów

Zajęcia zaczynają się od obejrzenia broni dalekowschodniej w ekspozycji muzealnej. Uczestnicy poznają najbardziej charakterystyczne elementy uzbrojenia samurajów – walecznych japońskich wojowników. Następnie słuchają opowieści o samurajach.

Warsztaty plastyczne: origami – tworzenie samurajskiego hełmu kabuto, a następnie ozdabianie papierowego hełmu znakami bojowymi.

 

29. Papier, jedwab, tusz – kaligrafia

Warsztaty plastyczne przy wystawach czasowych malarstwa, grafiki bądź kaligrafii dalekowschodniej.

W trakcie zajęć uczniowie zapoznają się z czterema skarbami kaligrafa dalekowschodniego: pędzlem, papierem, pałeczką tuszową, kamieniem pisarskim. Ćwiczą rozcieranie tuszu na kamieniu, poprawne trzymanie pędzla, a także malują tuszem podstawowe kreski. Następnie słuchają krótkiej pogadanki o kaligrafii chińskiej, oglądają przykłady kaligrafii oraz wzorniki, po czym próbują malować kilka znaków kaligraficznych.

 

30. Jedno zagięcie rozpoczyna zabawę – warsztaty origami

Spotkanie poprzedzone prezentacją multimedialną przybliżającą dzieje origami w Japonii i na świecie. Uczestnicy poznają najsłynniejszego twórcę origami – Akira Yoshizawa, słynne Muzeum Origami w Tokio oraz najbardziej interesujące przykłady dzieł tej sztuki.

Zwieńczeniem spotkania jest samodzielna praca polegająca na tworzeniu papierowych figurek z arkuszy kolorowego papieru.

 

31. Malarstwo monochromatyczne – saiboku-ga

W trakcie zajęć uczniowie zapoznają się z „czterema skarbami gabinetu”: pędzlem, papierem, tuszem i kamieniem do ucierania tuszu. Oglądają krótki pokaz multimedialny, a także analizują przykłady malarstwa znajdującego się na wystawie. Zwieńczeniem spotkania są próby malowania jednego z czterech podstawowych motywów zdobniczych o bogatej symbolice (bambus, śliwa, chryzantema, orchidea), służących od setek lat do nauki różnorodnych pociągnięć pędzla.

 

32. Krucha prostota

Uczestnicy oglądają ekspozycję ceramiki dalekowschodniej, poznają tajniki produkcji porcelany i innych wyrobów ceramicznych.

Warsztaty plastyczne: samodzielne wykonanie czarki herbacianej

 

Muzeum Historii Torunia (Dom Eskenów)

http://www.muzeum.torun.pl/strona-27-muzeum_historii_torunia_w_domu_eskenow.html

 

33. Odkrywanie przeszłości

Życie ludzi przed tysiącami i setkami lat, prezentacja budownictwa, narzędzi, przedmiotów codziennego użytku oraz ubiorów, ozdób i broni z okresu paleolitu, neolitu, epoki brązu, żelaza oraz z czasów wczesnego średniowiecza. Praca z drukiem edukacyjnym.

 

34. Księga Toruń 3D – historia miasta przez wieki

Dzieje Torunia od momentu powstania po czasy współczesne w oparciu o film „Księga Toruń” 3D, makiety budowli toruńskich, materiały ikonograficzne zawarte w pokazach multimedialnych. W trakcie lekcji liczne zadania aktywizujące oraz praca z drukiem edukacyjnym.

 

35. Toruń – perła architektury gotyku

Pokaz filmu „Księga Toruń” 3D

Toruńska Starówka na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO; zespół urbanistyczny i zabytki: katedra pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, kościół pofranciszkański pw. Wniebowzięcia NMP, nowomiejski kościół parafialny pw. św. Jakuba, Ratusz Staromiejski, Ratusz Nowomiejski, średniowieczny zespół obronny – mury wraz z basztami i bramami oraz gotyckie kamienice.

 

36. Zabytki i osobliwości Torunia

Zarys historii miasta z prezentacją najciekawszych toruńskich obiektów zabytkowych. Toruńska Starówka na liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO; zespół urbanistyczny i zabytki: m.in. kościoły, Ratusz Staromiejski, średniowieczny zespół obronny. Do wyboru: spacer po Starówce lub film „Księga Toruń” 3D.

 

37. Twierdza Toruń

Zajęcia poświęcone zagadnieniom związanym z „przebudową” Torunia w przygraniczną twierdzę przez władze pruskie w 2. połowie XIX w. Zaprezentowana zostanie makieta przedstawiająca układ fortyfikacji okalających pierścieniem miasto Toruń oraz omówione zmiany przeprowadzone w obrębie Starego Miasta. Przedstawiony zostanie także wpływ stworzenia garnizonu wojskowego na społeczność miasta, życie codzienne i obyczajowość torunian.

 

38. Życie codzienne Torunia w zaborze pruskim

Opowieść o mieszkańcach Torunia w czasach zaboru pruskiego. W oparciu o wystawę omówione zostaną zagadnienia dotyczące: szkolnictwa, życia kulturalnego oraz sposobów spędzania wolnego czasu. Uczestnicy będą mieli także okazję poznać i przymierzyć stroje damskie i męskie charakterystyczne dla tej epoki.

 

39. Na kartach pamiętnika – opowieść o Toruniu w czasach II wojny światowej

Fragmenty pamiętnika pisanego przez dziecko mieszkające w Toruniu w latach wojennych wprowadzą uczestników zajęć w tematykę codzienności miasta w okresie II wojny światowej. Świat wojny widziany oczami dziecka stanie się punktem wyjścia do przybliżenia rzeczywistości wojennej.

 

40. Życie w czasach PRL-u

Spotkanie przy wystawie Toruń i jego historia. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się ciekawostek dotyczących życia codziennego w czasach PRL-u związanych z zakupami, żywnością, modą, lokalami mieszkalnymi, życiem kulturalnym i społecznym.

 

41. Muzealni tropiciele

Gra polegająca na rozwiązywaniu różnorodnych zadań: odszukiwaniu poszczególnych eksponatów, wyszukiwaniu istotnych dat, układaniu puzzli, uzupełnianiu informacji
i rysunków itd. W zestawie zadań karty pracy i plany ekspozycji muzealnych obejmujące zagadnienia od czasów prahistorycznych do przemian 1989 roku.

 

Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika

http://www.muzeum.torun.pl/strona-33-muzeum_podroznikow_im_tony_ego_halika.html

 

42. Po drugiej stronie nieba. W poszukiwaniu Nowego Świata

Spotkanie, podczas którego zaprezentowane zostaną: epoka wielkich odkryć geograficznych, odkrycia i badania poszczególnych kontynentów, współczesne badania Ziemi, a także słynni podróżnicy i odkrywcy – od starożytności po czasy nowożytne, m.in. Krzysztof Kolumb, Vasco da Gama, Ferdynand Magellan, Amerigo Vespucci i inni.

 

43. Tony Halik – urodzony dla przygody

Spotkanieprezentujące i przybliżające postać oraz dokonania Tony’ego Halika. Uczestnicy zwiedzą biograficzną część wystawy, a następnie poznają ciekawostki i historie związane
z wybranymi pamiątkami z jego podróży. Podczas zajęć pokazywany będzie fragment filmu,
w którym występuje i opowiada o sobie sam Podróżnik. Podsumowaniem lekcji będzie rozwiązywanie zadań z przygotowanej karty pracy – uzupełnianie rysunków, szukanie odpowiedzi na pytania, tropienie na wystawie wskazanych eksponatów.

 

44. W cieniu kapelusza

Zajęcia warsztatowe, w czasie których uczestnicy poznają kolekcję słynnego podróżnika: około 20–30 nakryć głowy z różnych zakątków świata. Dowiedzą się, jakie znaczenie pełnią nakrycia głowy w różnych kulturach i religiach, a następnie spróbują wykonać z różnych materiałów zaprojektowaną przez siebie czapkę lub kapelusz.

 

45. Piaskiem malowane

Sypanie mandali z kolorowego piasku jest symbolem przemijalności życia, znakiem pokoju
i przyjaźni. Rytuał ten, praktykowany przez tybetańskich mnichów, znajduje swoje analogie w tzw. sandpaintings amerykańskich Indian Navaho oraz kulturze i tradycji australijskich Aborygenów. Również w naszych obrzędach – w sztuce ludowej Kujaw – znaleźć można podobieństwa. Zajęcia „Piaskiem malowane” mają na celu zaprezentowanie specyficznej sztuki ekspresji, która jest w stanie połączyć różne kultury i religie,
a jednocześnie stała się przekaźnikiem uniwersalnych treści – aktualnych i obowiązujących
w każdym zakątku ziemi.

 

46. Pasja projektowania, czyli… we wszystkim odnajdziesz piękno. Warsztaty tworzenia etnoekobiżuterii

Uczestnicy, po obejrzeniu kolekcji biżuterii, będą mogli wykonać z materiałów wtórnych (stare plakaty i ulotki) naszyjniki, bransoletki i kolczyki inspirowane ozdobami z dalekich krain. Pokażemy, jak w łatwy, tani i ekologiczny sposób zrobić piękne ozdoby.

 

47. Skrywając twarz pod maską

Uczestnicy spotkania zapoznają się z ekspozycją Pasja podróżowania
i wyszukają różne rodzaje masek prezentowanych na wystawie. Obejrzane eksponaty staną się inspiracją do krótkiej pogadanki na temat znaczenia masek i roli, jaką pełnią w różnych kulturach świata. Następnie każdy z uczestników stworzy własną maskę w oparciu
o uzyskane wcześniej informacje.

 

48. Gra edukacyjna „Śladami Tony’ego Halika”

Gra polegająca na pracy w małych zespołach (3–4 osoby). Każda grupa otrzyma zestawy kart z zadaniami do samodzielnego wykonania. Zwiedzając ekspozycję, grupa będzie miała za zadanie nie tylko uważnie obejrzeć wystawę, ale także uzupełnić dane w kartach pracy: odpowiedzieć na pytania, wyszukać informacje, dokończyć rysunek itp.

 

Muzeum Toruńskiego Piernika

http://www.muzeum.torun.pl/strona-36-muzeum_torunskiego_piernika.html

 

49. Świat toruńskiego piernika

Spotkanie, podczas którego przybliżona zostanie historia toruńskiego specjału, od czasów średniowiecza po dzień dzisiejszy. Uczestnicy dowiedzą się, z czego powstaje piernik oraz które składniki decydują o niepowtarzalnym smaku toruńskich przysmaków. Zwieńczeniem spotkania będzie własnoręczny wyrób pierników dekoracyjnych z ciasta dostarczanego przez Fabrykę Cukierniczą „Kopernik” SA.

 

50. Ginące zawody

Zajęcia poświęcone profesjom dawniej niezwykle istotnym i potrzebnym, a dziś już nieistniejącym bądź odchodzącym w zapomnienie. Spotkanie przybliży życie toruńskich rzemieślników, a szczególnie tych związanych z produkcją pierników (kramarz, snycerz, piernikarz, piekarz), jak również da możliwość zapoznania się z wyjątkową kolekcją prezentowanych form piernikarskich. W ramach pracy warsztatowej uczestnicy stworzą wywieszkę cechu piernikarzy.

 

51. Życie piernikiem się toczy. Obyczajowość Torunia piernikami zapisana

Cykl wykładów prezentujących różnorodne zagadnienia z codziennego życia w Dawnym Toruniu, poczynając od lokacji grodu nad Wisłą, poprzez szybki rozwój rzemiosła i handlu, burzliwe koleje miasta, aż po dzień dzisiejszy Torunia.

 

52. Tam, gdzie pierniki wypiekają

Cykl wykładów prezentujących historię Torunia od czasów najwcześniejszych po współczesność.

Zapisy na warsztaty wypieku piernika, lekcje i oprowadzania:

od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00–16.00, pod nr. telefonu: +48 56 656 70 87 oraz drogą mailową, na adres:

 

Budynek przy ulicy św. Jakuba 20a

http://www.muzeum.torun.pl/strona-39-biblioteka_naukowa.html

 

53. Pradziejowe gospodarstwo domowe

Zajęcia, proponowane od późnej wiosny do wczesnej jesieni, odbywać się będą na podwórku budynku znajdującego się przy ul. św. Jakuba 20a.

Przy zrekonstruowanym fragmencie chaty sprzed 2000 lat prezentowane są podstawowe prace wykonywane przez kobiety: tkanie, mielenie ziarna na mąkę na żarnach nieckowych
i rotacyjnych, szycie skór przy pomocy szydła i igły kościanej, lepienie i zdobienie drobnych przedmiotów glinianych (przęśliki, ozdoby, zabawki, naczynia miniaturowe).

 

54. Biblioteka muzealna

Prezentacja historii i specyfiki zbiorów bibliotecznych Muzeum Okręgowego w Toruniu,
ze szczególnym uwzględnieniem katalogów wystaw oraz zbiorów torunianów.

W grupie może być maksymalnie 10 osób.

Uwaga!

Rezerwacja zajęć pod numerem telefonu:

+48 56 660 56 04 lub przez e-mail:

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ