logo_top.png
sklep.png
Zajęcia muzealne dla uczniów szkół średnich
04.02.2019
grafika

Ratusz Staromiejski

http://www.muzeum.torun.pl/strona-21-ratusz_staromiejski.html

1. Ratusz – jego rola i funkcje

Funkcje pomieszczeń handlowych – ławy chlebowe, kramy, budy, sukiennice, waga miejska; magazyny; funkcje administracyjne – siedziba Rady Miejskiej, pisarza, kancelarii oraz ławy sądowniczej; pomieszczenia reprezentacyjne – Sala Wielka i Sala Królewska; więzienie, archiwum, zbrojownia – praca z planami Ratusza.

Warsztaty teatralne: scenki teatralne w ławie chlebowej i w sali sądowej.

2. Rzemiosło w dawnym Toruniu

Wystawa Dawny Toruń. Historia i rzemiosło artystyczne 1233–1793

Organizacja, funkcje i obyczaje cechowe; cechy zdunów, garncarzy i murarzy; cechy spożywcze; cechy trudniące się obróbką metali i drewna; cechy złotników, malarzy
i rzeźbiarzy.

3. Jak ubierali się mieszczanie w dawnych wiekach?

Wystawa Galeria sztuki gotyckiej

Opowieść o strojach z dawnych epok. Poznanie tkanin wykorzystywanych w czasach średniowiecza, zwyczajów związanych z ubiorem i mody dawnych elegantek. Wykorzystanie źródeł ikonograficznych – obrazów w Galerii sztuki gotyckiej – do poznania poszczególnych części stroju. Omówienie ich i przebieranie uczestników spotkania w kopie strojów historycznych.

4. Sądownictwo w dawnym Toruniu

Sala Sądowa

Podczas spotkania uczestnicy poznają architekturę i wystrój Sali Sądowej. Wysłuchają opowieści o dawnym sądownictwie toruńskim – o przebiegu rozprawy i karach wymierzanych winnym. Uzupełnieniem pogadanki będzie udział uczestników spotkania w warsztatach teatralnych, podczas których, w oparciu o teksty źródłowe, odegrany zostanie dawny proces sądowy.

5. Dzieje Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie

Wystawy: Dawny Toruń. Historia i rzemiosło artystyczne 1233–1793; Galeria malarstwa polskiego od połowy XVIII w. do pocz. XX w.

Początki zakonów rycerskich w Ziemi Świętej, ich organizacja i funkcje; sprowadzenie Krzyżaków przez Konrada Mazowieckiego; podbój Prus i budowa państwa; wojny z Litwą
i Polską, II pokój toruński.

Warsztaty teatralne: odtworzenie momentu podpisania pokoju na podstawie opisów Jana Długosza i wizji Mariana Jaroczyńskiego; praca ze źródłami historycznymi.

6. Skarb ze Skrwilna

Wystawy: Skarb ze Skrwilna, Złotnictwo świeckie polskie i obce

Pogadanka z pokazem na temat kostiumologii i rzemiosła artystycznego z przełomu XVI
i XVII w.

Warsztaty teatralne: obyczaje biesiadne szlacheckiej Polski.

7. Colloquium Charitativum – Przyjacielska Rozmowa

Sala Mieszczańska

Zajęcia odbywają się w Sali Mieszczańskiej, w której miała miejsce w 1645 r. ekumeniczna debata teologów katolickich, luterańskich i kalwińskich.

Młodzież po zajęciach w szkole na temat reformacji i kontrreformacji prowadzi dyskusję (metoda debaty oksfordzkiej) na temat podstawowych prawd wiary trzech wyznań chrześcijańskich.

8. Popatrz na obraz – analiza dzieła sztuki

Wystawa Galeria malarstwa polskiego od połowy XVIII w. do pocz. XX w.

Kompozycja, perspektywa, linia, barwa, światłocień, czyli umiejętność rozumienia języka sztuki. Ćwiczenia opisu i analizy dzieła sztuki.

9. Tajemnice galerii ratuszowej

Wystawa Galeria malarstwa polskiego od połowy XVIII w. do pocz. XX w.

Ćwiczenie umiejętności obserwacji i opisu dzieła sztuki.

Warsztaty plastyczne w grupach.

10. Blask gotyckich ksiąg

Wystawa Galeria sztuki gotyckiej

Zajęcia rozpoczyna pokaz multimedialny prezentujący kolejne etapy powstawania średniowiecznej księgi.

Warsztaty plastyczne: uczniowie poznają warsztat pisarski i malarski, zdobywają umiejętności zestawiania barwników, używania złota, „komponowania” karty księgi itp. Własnoręcznie zdobią jedną stronę.

11. Tajemnice tablic gotyckich

Wystawa Galeria sztuki gotyckiej

Zajęcia rozpoczynają się od pokazu multimedialnego na temat gotyckiego malarstwa na deskach. Następnie uczestnicy oglądają obrazy.

Warsztaty plastyczne: każdy uczestnik otrzymuje zagruntowaną deskę. Kopiuje wybrany fragment obrazu z galerii, po czym przygotowanymi przez siebie temperami żółtkowymi maluje swój obraz.

12. Sztuka późnego średniowiecza

Wystawa Galeria sztuki gotyckiej

Gotyckie rzeźby i poliptyki, malarstwo tablicowe, witraże; piętnastowieczna religijność, kult świętych, obrzędy, misteria.

13. Gra edukacyjna – Muzealni tropiciele

Zajęcia, prowadzone w trzy- lub czteroosobowych grupach, odbywają się na terenie Ratusza Staromiejskiego, Muzeum Historii Torunia (Dom Eskenów), Domu Mikołaja Kopernika, Kamienicy pod Gwiazdą, w kościołach i na uliczkach Starego Miasta.

Gra polega na rozwiązywaniu różnorodnych zadań, pracy z planami poszczególnych obiektów bądź miasta, na odszukiwaniu obiektów, rysowaniu ich, układaniu puzzli itp.

 

Dom Mikołaja Kopernika

http://www.muzeum.torun.pl/strona-24-dom_mikolaja_kopernika.html

14. Nicolaus Copernicus Thorunensis Terrae motor, Solis Caelique statorMikołaj

Kopernik torunianin ruszył Ziemię, zatrzymał Słońce i niebo

Prezentacja losów słynnego astronoma w oparciu o wystawę stałą. Dzieciństwo i studia, wszechstronna działalność na polu Kościoła, medycyny, prawa, finansów i astronomii.

15. W kantorze kupca

Uczestnicy będą przebierać się w stroje historyczne (kupców, marynarzy, szyprów). Zaznajomią się z pracą toruńskiego kupca należącego do Hanzy: z dawnymi mapami, morskimi trasami handlowymi, z towarami będącymi w kantorze, sposobem pakowania towarów, formami płatności, systemem kantorów.

  

Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu (Kamienica pod Gwiazdą)

http://www.muzeum.torun.pl/strona-30-kamienica_pod_gwiazda.html

16. Świat Orientu

Uczestnicy poznają jeden z najbardziej egzotycznych krajów świata – Japonię, poprzez opowieść o tym fascynującym kraju, a także poprzez zaprezentowanie tradycyjnego stroju – kimona. Na zakończenie spotkania wszyscy biorą udział w tradycyjnej japońskiej ceremonii herbacianej.

17. Papier, jedwab, tusz – kaligrafia

Warsztaty plastyczne przy wystawach czasowych malarstwa, grafiki bądź kaligrafii dalekowschodniej.

W trakcie zajęć uczniowie zapoznają się z czterema skarbami kaligrafa dalekowschodniego: pędzlem, papierem, pałeczką tuszową, kamieniem pisarskim. Ćwiczą rozcieranie tuszu na kamieniu, poprawne trzymanie pędzla, a także malują tuszem podstawowe kreski. Następnie słuchają krótkiej pogadanki o kaligrafii chińskiej, oglądają przykłady kaligrafii oraz wzorniki, po czym próbują malować kilka znaków kaligraficznych.

18. Kimono – rzecz do noszenia

W trakcie spotkania uczestnicy dowiedzą się, czym jest kimono, jak się je zakłada i jakie funkcje pełni. Pogadanka z pokazem uzupełniona zostanie o wiadomości na temat rodzaju kimon, motywów zdobniczych występujących na tkaninach oraz elementów ubioru uzupełniających tradycyjny strój japoński, takich jak: pas obi i buty geta.

19. Tajemniczy świat samurajów

Zajęcia zaczynają się od obejrzenia broni dalekowschodniej w ekspozycji muzealnej. Uczestnicy poznają najbardziej charakterystyczne elementy uzbrojenia samurajów – walecznych japońskich wojowników. Następnie słuchają opowieści o samurajach.

Warsztaty plastyczne: origami – tworzenie samurajskiego hełmu kabuto, a następnie ozdabianie papierowego hełmu znakami bojowymi.

20. Malarstwo monochromatyczne – saiboku-ga

W trakcie zajęć uczniowie zapoznają się z „czterema skarbami gabinetu”: pędzlem, papierem, tuszem i kamieniem do ucierania tuszu. Oglądają krótki pokaz multimedialny, a także analizują przykłady malarstwa znajdującego się na wystawie. Zwieńczeniem spotkania są próby malowania jednego z czterech podstawowych motywów zdobniczych o bogatej symbolice (bambus, śliwa, chryzantema, orchidea), służących od setek lat do nauki różnorodnych pociągnięć pędzla.

 

 Muzeum Historii Torunia (Dom Eskenów)

http://www.muzeum.torun.pl/strona-27-muzeum_historii_torunia_w_domu_eskenow.html

21. Odkrywanie przeszłości

Życie ludzi przed tysiącami i setkami lat, prezentacja budownictwa, narzędzi, przedmiotów codziennego użytku oraz ubiorów, ozdób i broni z okresu paleolitu, neolitu, epoki brązu, żelaza oraz z czasów wczesnego średniowiecza. Praca z drukiem edukacyjnym.

22. Toruń – perła architektury gotyku

Pokaz filmu „Księga Toruń” 3D

Toruńska Starówka na Liście światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego UNESCO; zespół urbanistyczny i zabytki: katedra pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, kościół pofranciszkański pw. Wniebowzięcia NMP, nowomiejski kościół parafialny pw. św. Jakuba, Ratusz Staromiejski, Ratusz Nowomiejski, średniowieczny zespół obronny – mury wraz z basztami i bramami oraz gotyckie kamienice.

23. Twierdza Toruń

Zajęcia poświęcone zagadnieniom związanym z „przebudową” Torunia w przygraniczną twierdzę przez władze pruskie w 2. połowie XIX w. Zaprezentowana zostanie makieta przedstawiająca układ fortyfikacji okalających pierścieniem miasto Toruń oraz omówione zmiany przeprowadzone w obrębie Starego Miasta. Przedstawiony zostanie także wpływ stworzenia garnizonu wojskowego na społeczność miasta, życie codzienne i obyczajowość torunian.

24. Na kartach pamiętnika – opowieść o Toruniu w czasach II wojny światowej

Fragmenty pamiętnika pisanego przez dziecko mieszkające w Toruniu w latach wojennych wprowadzą uczestników zajęć w tematykę codzienności miasta w okresie II wojny światowej. Świat wojny widziany oczami dziecka stanie się punktem wyjścia do przybliżenia rzeczywistości wojennej.

25. Muzealni tropiciele

Gra polegająca na rozwiązywaniu różnorodnych zadań: odszukiwaniu poszczególnych eksponatów, wyszukiwaniu istotnych dat, układaniu puzzli, uzupełnianiu informacji
i rysunków itd. W zestawie zadań karty pracy i plany ekspozycji muzealnych obejmujące zagadnienia od czasów prahistorycznych do przemian 1989 roku.

26. Historia Torunia w pigułce

Spotkanie w przestrzeni edukacyjnej Muzeum Historii Torunia. Uczestnicy korzystając z pomocy dydaktycznych (interaktywna oś czasu, kinect) poznają najważniejsze fakty z dziejów Torunia.

  

Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika

http://www.muzeum.torun.pl/strona-33-muzeum_podroznikow_im_tony_ego_halika.html

27. Tony Halik – urodzony dla przygody

Spotkanieprezentujące i przybliżające postać oraz dokonania Tony’ego Halika. Uczestnicy zwiedzą biograficzną część wystawy, a następnie poznają ciekawostki i historie związane
z wybranymi pamiątkami z jego podróży. Podczas zajęć pokazywany będzie fragment filmu,
w którym występuje i opowiada o sobie sam podróżnik. Podsumowaniem lekcji będzie rozwiązywanie zadań z przygotowanej karty pracy – uzupełnianie rysunków, szukanie odpowiedzi na pytania, tropienie na wystawie wskazanych eksponatów.

28. Gra edukacyjna „Śladami Tony’ego Halika”

Gra polegająca na pracy w małych zespołach (3–4 osoby). Każda grupa otrzyma zestawy kart z zadaniami do samodzielnego wykonania. Zwiedzając ekspozycję, grupa będzie miała za zadanie nie tylko uważnie obejrzeć wystawę, ale także uzupełnić dane w kartach pracy: odpowiedzieć na pytania, wyszukać informacje, dokończyć rysunek itp.

  

Muzeum Toruńskiego Piernika

http://www.muzeum.torun.pl/strona-36-muzeum_torunskiego_piernika.html

29. Świat toruńskiego piernika

Spotkanie, podczas którego przybliżona zostanie historia toruńskiego specjału, od czasów średniowiecza po dzień dzisiejszy. Uczestnicy dowiedzą się, z czego powstaje piernik oraz które składniki decydują o niepowtarzalnym smaku toruńskich przysmaków. Zwieńczeniem spotkania będzie własnoręczny wyrób pierników dekoracyjnych z ciasta dostarczanego przez Fabrykę Cukierniczą „Kopernik” SA.

30. Ginące zawody

Zajęcia poświęcone profesjom dawniej niezwykle istotnym i potrzebnym, a dziś już nieistniejącym bądź odchodzącym w zapomnienie. Spotkanie przybliży życie toruńskich rzemieślników, a szczególnie tych związanych z produkcją pierników (kramarz, snycerz, piernikarz, piekarz), jak również da możliwość zapoznania się z wyjątkową kolekcją prezentowanych form piernikarskich. W ramach pracy warsztatowej uczestnicy stworzą wywieszkę cechu piernikarzy.

  

Budynek przy ulicy św. Jakuba 20a

http://www.muzeum.torun.pl/strona-39-biblioteka_naukowa.html

31. Pradziejowe gospodarstwo domowe

Zajęcia, proponowane od późnej wiosny do wczesnej jesieni, odbywać się będą na podwórku budynku znajdującego się przy ul. św. Jakuba 20a.

Przy zrekonstruowanym fragmencie chaty sprzed 2000 lat prezentowane są podstawowe prace wykonywane przez kobiety: tkanie, mielenie ziarna na mąkę na żarnach nieckowych
i rotacyjnych, szycie skór przy pomocy szydła i igły kościanej, lepienie i zdobienie drobnych przedmiotów glinianych (przęśliki, ozdoby, zabawki, naczynia miniaturowe).

32. Biblioteka muzealna

Prezentacja historii i specyfiki zbiorów bibliotecznych Muzeum Okręgowego w Toruniu,
ze szczególnym uwzględnieniem katalogów wystaw oraz zbiorów torunianów.

W grupie może być maksymalnie 10 osób.

 

Uwaga!

Rezerwacja zajęć pod numerem telefonu:

+48 56 660 56 04 lub przez e-mail:

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ